Tháng 02, 2020
Thứ sáu
Với ý tưởng ứng dụng công nghệ hiện đại để quay ngược dòng thời gian, nam sinh ĐH RMIT đã lập nên một bảo tàng lịch sử bằng hình...
Nổi bật
Khoa học - Công nghệ - The Lancet: Không có chuyện virus corona được tạo ra từ phòng thí nghiệm The Lancet: Không có chuyện virus corona được tạo ra từ phòng thí nghiệm Trước nhiều thuyết âm mưu đặt nghi vấn virus corona được các nhà khoa học Trung Quốc tạo...
Tin nhanh - TP.HCM xin hướng dẫn việc thành lập thành phố phía Đông TP.HCM xin hướng dẫn việc thành lập thành phố phía Đông Thành phố phía Đông trực thuộc TP.HCM sẽ được thành lập trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng...
Khoa học - Công nghệ - Ba dự án nghiên cứu chống dịch Covid-19 được tài trợ 20 tỷ đồng Ba dự án nghiên cứu chống dịch Covid-19 được tài trợ 20 tỷ đồng Các dự án nghiên cứu điều chế vaccine, phân tích đặc điểm dịch tễ học và xây dựng hệ thống...
Khoa học - Công nghệ - Virus là gì và tại sao các nhà khoa học lại nuôi cấy chúng? (Phần 2) Virus là gì và tại sao các nhà khoa học lại nuôi cấy chúng? (Phần 2) Virus là gì mà chúng lại có khả năng gây ra các đại dịch hoành hành khắp thế giới đến như...